• darkblurbg

Ons team bestaat uit veertien professionals die ervaring hebben in het zorgaanbod binnen Zorgbegeleiding ZBL en binnen het onderwijs. Daarnaast werken wij samen met o.a. psychologen en andere hulpverleners binnen de GGZ en SGGZ om samen zorgvragen zo effectief mogelijk te begeleiden. Wij zijn op de hoogte van de huidige zorgbehoeftes en onderwijsvraagstukken en eisen. Voortdurend zijn ook wij gericht op groei van onze kennis. Zo hebben wij bijvoorbeeld interne studiedagen gehouden met Geef me de 5 en Autisme Centraal en volgen de medewerkers ook individueel opleidingen zodat ook wij ons blijven ontwikkelen. 

Zorgbegeleiding ZBL heeft als doel kinderen en jongeren te ondersteunen, belemmeringen weg te halen of er mee leren om te gaan. Wij streven naar kinderen die met onze hulp zelfredzaam worden en die tijdens een kwetsbare en vormende periode succesvol hun weg zullen vinden binnen het maatschappelijk leven. Door deze interventies op een jonge leeftijd in te zetten, is er later minder voor nodig om hen succesvol te laten zijn.  

Graag delen wij met u hoe wij uw privacy gewaarborgd hebben en wat onze algemene voorwaarden zijn. Ook vind je hier onze klachtenprocedure. Natuurlijk hopen wij dat je geen klachten zult gaan hebben, maar mocht het wel zo zijn dan gaan wij hier heel graag met je over in gesprek. Zie onze klachtenprocedure.

Hieronder lees je meer over wie wij zijn:

Zorgbegeleiding ZBL BV is van Eelco de Boer en Tinette Kruiger. Eelco is gespecialiseerd in het zien van de individuele behoefte van de client en weet daar een traject aan te verbinden wat doelmatig en succesvol is. Als docent wist Eelco snel dat hij juist voor de mensen die niet mee konden komen, meer wilde betekenen om ook een plek in te kunnen nemen in de maatschappij. Zijn laatste baan was schooldirecteur en daarna heeft hij zich verder gespecialiseerd met verschillende opleidingen en trainingen op het vlak van autisme en hoogbegaafheid. Tinette is een echte organisator, ondernemer en weet ideeen om te zetten in werkelijkheid, samen brengen Eelco en Tinette het bedrijf steeds verder. Met Tinette haar achtergrond in de communicatie en journalistiek ziet Tinette kansen en mogelijkheden en weet het bedrijf samen met Eelco de juiste kant op te leiden. Hun gezamenlijke visie op het verder brengen van het individuele kind en het unieke concept dat Zorgbegeleiding ZBL BV biedt, geeft de clienten de mogelijkheid om verder te komen en stappen te zetten in hun leven. Eelco en Tinette zijn getrouwd, hebben samen vier kinderen en zijn ook samen eigenaar van Studiecentrumc2.

Annemiek van Zon: Sinds januari 2020 ben ik werkzaam bij Zorgbegeleiding ZBL. Ik heb 40 jaar in het basisonderwijs gewerkt, eerst in alle groepen en daarna directeur op 2 verschillende basisscholen. Het individuele kind heeft altijd mijn aandacht gehad en het is een mooie kans om kinderen die extra zorg nodig hebben te mogen ondersteunen. Er is altijd iets mogelijk en het is een uitdaging om hier naar op zoek te gaan en een kind positieve ervaringen mee te geven.

Annette Groen: Sinds oktober 2018 ben ik werkzaam bij Zorgbegeleiding ZBL. In 2004 heb ik mijn SPH diploma gehaald, daarna heb ik 15 jaar in de jeugdzorg gewerkt. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik steeds meer affiniteit gekregen met het onderwijs. Met mijn achtergrond vind ik het een uitdaging om bij te dragen in de zorg binnen het onderwijs. Ieder kind is anders, ik zoek graag samen met de mensen om het kind heen naar passende zorg. Als kinderen/jongeren weer vertrouwen krijgen in zichzelf, kunnen er mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Ieder klein stapje vooruit is voor mij een drijfveer!

Bianca Smits: Sinds januari 2020 werk ik bij Zorgbegeleiding ZBL. Ik heb vele jaren voor de klas gestaan en daarnaast heb ik gewerkt als schoolbegeleider, procesbegeleider, ondersteunend IB-er en Interim Leerkracht Specialist. Hierdoor ben ik inzetbaar op het gebied van coaching, hoogbegaafdheid, video interactie begeleiding, begeleiding teams, beleid en ontwikkeling van 4-12 jarigen. Ik vind het fijn om op deze manier betrokken te zijn bij het onderwijs en er echt toe te doen. Ik hou van afwisseling en uitdaging in mijn werk.

Daphne van Breukelen-Lubbe: Ik vind het belangrijk om een band op te bouwen met de clienten en er mede hierdoor voor te zorgen dat ik begeleiding kan geven die het beste bij het kind past en aansluit. Ik werk afwisselend met kinderen van het primair- en voortgezet onderwijs. Ik kan ze goed helpen met overzicht houden of creëren, waarbij de client uiteraard zelf ook een (grote) rol speelt. Daarnaast probeer ik altijd mee te denken en zoeken naar oplossingen, waardoor de groei in zelfstandigheid van de client toe kan nemen. Het geeft mij energie als ze (kleine of grote) sprongen maken in hun ontwikkeling.

Diane Visser: Sinds 1 december 2021 ben ik werkzaam bij ZBL en ik woon al mijn hele leven in Lelystad. Ik heb een opleiding SPH gedaan bij Windesheim in Zwolle en later een opleiding Communicatie bij InHolland in Diemen.Ik heb diverse jaren op een behandelgroep gewerkt. Ook heb ik diverse kantoorfuncties gehad, wel allemaal in de zorg. In mijn werk vind ik het van belang om uit te gaan van de wensen en behoefte van de cliënt. Ik zie dit dan ook als een grote uitdaging.

Esther Koning: Nadat ik in 2001 mijn SPH opleiding heb afgerond, heb ik jarenlang met veel plezier binnen de residentiële jeugdzorg gewerkt. Om mijn werk beter met ons gezin te kunnen combineren, ben ik langzamerhand meer en meer ambulant gaan werken. Hier heb ik meer en meer ontdekt dat zorg en scholing eigenlijk niet los van elkaar kunnen staan. In April 2021 heb ik de overstap gemaakt naar Zorgbegeleiding Lelystad. Ieder kind is uniek. Ik geniet enorm van het ontdekken van dat unieke in ieder kind. Door de relatie aan te gaan kunnen we samen op zoek naar datgene dat voor hem of haar het beste werkt.

Esther van der Kruk: Het werken met mensen die extra zorg nodig hebben vind ik een mooie uitdaging. Een stukje met hen oplopen en zoeken naar passende ondersteuning is dankbaar werk. Overzicht van je taken, inzicht in je talenten, rust in je hoofd, zelfvertrouwen. Soms heb je een steuntje in de rug nodig om dit te vinden, daar help ik graag bij. Ik werk graag samen met ouders en school en het netwerk.

Guusje Dimdiri: Het helpen bij en structureren van activiteiten van de clienten die om diverse redenen vastlopen, zijn belangrijke aspecten in de zorgbegeleiding. Succeservaringen laten beleven en het verbreden van een stuk perspectief zijn doelen die een grote rol spelen. Het samen zoeken naar de verbreding van mogelijkheden en perspectieven ,zodat zij verder kunnen, vind ik een prachtig fenomeen en doe ik dan ook met passie. 

Heleen Hijmissen: Tijdens de eerste en tweede lockdown heb ik mijn eigen kinderen lesgegeven. Hierdoor ontdekte ik mijn passie voor het onderwijs. Dit heeft er toe geleid dat ik sinds mei 2021 werk bij Zorgbegeleiding. Bij Zorgbegeleiding kan ik mijn passie voor kinderen, onderwijs en zorg combineren. Het is mooi werk om kinderen, die om welke reden dan ook vastlopen, te begeleiden op hun pad. Elk kind is anders en door (individuele) zorgbegeleiding kan je echt kijken naar wat dit kind, op dit moment nodig heeft.     

Henrike Thuis: Sinds mei 2020 ben ik werkzaam bij ZBL. Ik heb de opleiding SPH gedaan en regelmatig getwijfeld om Pabo te gaan doen. Om mij heen zie en hoor ik regelmatig dat kinderen niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs, maar dat er geen passende andere plek is. Dat vind ik geen optie: voor ieder kind hoort er een plek te zijn. Door bij ZBL te werken wil ik er aan bijdragen dat kinderen kunnen deelnemen aan het onderwijs, zich begrepen en gezien voelen. Dat ze zichzelf kunnen zijn. In het verleden heb ik op zorgboerderijen gewerkt en in de jeugdzorg. In mijn vrije tijd ga ik het liefst naar buiten, actief bezig zijn. 

Hermien Naber-Meints: Sinds november 2021 ben ik werkzaam bij ZBL. Ik heb ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt; als leerkracht, ambulant begeleider en op beleidsniveau, waar onderwijs en zorg samen komen. Ik vind het boeiend om nu weer met leerlingen te werken, juist op het snijvlak van onderwijs en zorg. Wat heeft dit kind nodig, maar ook wat is er nodig op school en in de thuissituatie, zodat het kind zich gezien en gekend voelt en zich kan ontwikkelen naar een volwaardige deelnemer van de maatschappij.

Ilja Thuis: Sinds augustus 2021 ben ik werkzaam bij ZBL. Hiervoor heb ik 15 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Daar werkte ik voornamelijk met kinderen met een diagnose in het autistisch spectrum en/of ADHD. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Ik vind het mooi om hieraan te mogen bijdragen. Ik vind het belangrijk om een kind goed te leren kennen om zo in te kunnen schatten wat hij/zij nodig heeft. Zo kunnen we samen naar succeservaringen toewerken.

Jeanette Drok: Ik werk sinds oktober 2020 bij ZBL. Na een ruime onderwijservaring, o.a. in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, ben ik gaan werken als ambulant begeleider in het onderwijs. En nu dus bij ZBL. Ik vind het fijn om me in te zetten voor het individu, me te focussen op persoonlijke beperkingen en hiaten en dan vervolgens problemen proberen op te lossen en barrières proberen te slechten. Ik zoek graag naar mogelijkheden en oplossingen en als ik een leerling/student verder kan helpen daar waar hij of zij vastliep, dan ben ik dankbaar en blij. Ik heb een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en ben tot veel bereid. 

Jeroen Habers: ik ben sinds eind juni 2021 werkzaam bij ZBL Zorgbegeleiding. Ik vind het begeleiden van kinderen en jongeren erg leuk. Bij Zorgbegeleiding wordt echt gekeken wat een jongere nodig heeft. Jongeren vaardigheden leren om zelfredzaam te worden en middels succeservaringen te laten groeien vind ik mooi om te zien. In mijn verleden heb ik altijd met kinderen en jongeren gewerkt. In eerste instantie vooral in de sport, maar later vooral in de Jeugdzorg. Daarnaast heb ik ook in het ondersteuningsteam van het voortgezet onderwijs gewerkt.

Josine Groen: Sinds februari 2020 werk ik bij Zorgbegeleiding. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening te hebben afgerond, heb ik jarenlang met veel plezier en toewijding in de jeugdhulpverlening gewerkt. Werken binnen het onderwijs heeft mij ook altijd geïnteresseerd. Bij Zorgbegeleiding is het mogelijk om mijn zorgervaring in te zetten binnen het onderwijs en zo kinderen en jongeren te helpen bij diverse zorgvragen. Ik zie het als een uitdaging om samen met alle betrokken partijen te zoeken naar passende begeleiding die er op gericht is kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Margriet Tchang: Sinds augustus 2019 werk ik bij Zorgbegeleiding ZBL. Daarvoor heb ik als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt en een opleiding tot Talentbegeleider gevolgd. Bij Zorgbegeleiding krijg ik de mogelijkheid om met kinderen individueel te ontdekken waar hun talenten en ontwikkelingsmogelijkheden liggen. De creativiteit van kinderen wil ik stimuleren en mijn eigen creativiteit kan ik ook volop gebruiken bij dit werk. Mijn kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid, leren leren en vaardigheden wil ik graag inzetten om clienten tot bloei te laten komen. Omdat ieder kind uniek is, is het werk elke dag verrassend.

Marieke Schouwenaar: Ik ben opgeleid als docent geschiedenis, maar de sinds een paar jaar ben ik mij meer gaan toeleggen op het begeleiden van clienten die meer zorg nodig hebben. Tijdens deze jaren heb ik gezien wat het met een client doet als hij/zij zelfvertrouwen krijgt in zijn/haar eigen kunnen en daar haal ik veel voldoening uit. Daarom heb ik de keuze gemaakt om mij hierin verder te specialiseren. Ik kan je goed helpen bij het creëren van overzicht en structuur en daarbij vind ik het belangrijk om samen te werken omdat iedereen uniek is.

Marnix Bassie: Ik werk sinds november 2018 voor Zorgbegeleiding ZBL. We werken op het grensvlak van zorg en onderwijs. Hierbij gaat het mij om het zien en oordeelvrij ontmoeten van cliënten, om opbrengstgericht met doelen aan het werk te kunnen gaan. Ik werk graag op een coachende manier. Ik ben ook kunstenaar, dromen en dingen maken zijn voor mij belangrijk – zo verzamel ik kennis en inzicht.
Zo leer ik, zo leef ik. SKJ-registratie, intercollegiale intervisie en studeren zorgen voor professionele waarborging.


Petra Dubois-Hoogerwerf: Ik werk sinds oktober 2020 bij Zorgbegleiding. Na 26 jaar gewerkt te hebben in de kinderopvang en na een studie van 2 jaar, was het tijd om mijn liefde voor het werken met kinderen op een andere manier in te gaan vullen. Het is fijn dit bij het Zorgbegeleiding te mogen doen. Het werken voor Zorgbegeleiding geeft mij de kans om individuele aandacht te schenken aan kinderen op een gebied, waar zij het op dat moment het meest nodig hebben. Het kijken naar wat een kind nodig heeft en autonoom te laten zijn is het uitgangspunt voor mij. Daarnaast zet ik graag creativiteit in om op het gebied van ontwikkeling of leren een stap te kunnen maken.