• darkblurbg

Zorgbegleiding ZBL heeft als doel kinderen te ondersteunen bij terugkerende, dagelijkse activiteiten die als belemmerend ervaren worden voor het kind, danwel voor zijn of haar omgeving. Zorgbegeleiding ZBL geeft clienten ondersteuning wanneer zij niet zelfstandig hun taken uit kunnen voeren. Wij bieden inzicht en overzicht in het eigen lerend vermogen en activeren, stimuleren en motiveren kinderen. Wij werken toe naar zelfredzaamheid, werken aan executieve vaardigheden en sociaal emotionele vaardigheden.

Zorgbegeleiding ZBL wordt vaak ingezet om kinderen met een vorm van ASS of hieraan verwante stoornissen te helpen zoals ADD, ADHD, ODD, MCDD, NLD of Asperger. Clienten hebben een onderwijsbehoefte gecombineerd met een zorg, dàt is wanneer wij ingezet worden. Denk aan langdurige of chronische zieken, thuiszitters, drop-outs en zwak- of hoogbegaafden en dat in de leeftijd vanaf 4 jaar. Ook jong volwassenen volgen bij ons begeleiding met succes. De belangrijkste reden hiervoor is de aandacht en onze begeleiding op maat waarbij het netwerk er bij betrekken, een versterkende factor voor het kind. Daarom werkt onze ondersteuning ook echt. Wij hebben veel kennis en ervaring van het onderwijs en de zorg en werken samen met andere partijen zoals orthopedagogen en psychologen om in de passende begeleidingsbehoefte te voorzien en belemmeringen op te heffen. 

Graag werken wij op het vlak van zorg ín het onderwijs wat uniek is. Deze twee expertises hebben wij gecombineerd en dat maakt dat wij een uniek aanbod hebben. Wij bieden zorg en begrijpen uitstekend welke eisen er vanuit het onderwijsvlak gesteld worden. Wij zorgen ervoor dat er weer overzicht komt, vaardigheden ontwikkeld worden om zoveel mogelijk zelfredzaam te worden en het zelfvertrouwen te laten groeien. En ook om taken uit te kunnen voeren met en zonder hulp. Wij bieden echt maatwerk. Zo ervaart een client geen beperking maar succes in zijn dagelijkse leven en omgeving. Door onze aanpak komt het dikwijls voor dat er minder zorg ingezet hoeft te worden. Onze aanpak helpt clienten die vastgelopen zijn maar voorkomt dat kinderen vastlopen. Kinderen die thuiszitten ondersteunen wij richting schoolgang of bij ons vindt het onderwijs plaats.

Elke leerling krijgt begeleiding op maat bij ons. In samenwerking met de ouders, de leerling, de school, orthopedagogen, psychologen, JGT, casemanagers, gidsen-jeugd en mogelijk andere betrokken zorgpartijen stellen wij ons zorgplan op. Wij kunnen dagelijks, meerdere dagen of eenmaal per week individuele begeleiding bieden, dat passen wij aan op de behoefte en de mogelijkheden van de client. Ons werkgebied Flevoland, Noord-Veluwe, regio IJsselland en in West-Friesland.