• darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom bij onze zorgbegeleiding!

Zorgbegeleiding ZBL biedt ambulante specialistische opvoedhulp en individuele begeleiding aan haar cliënten. Onze zorgbegeleiding helpt jongeren en kinderen die vastlopen in het onderwijs écht verder op weg. Denk aan kinderen of jongeren met een gedragsstoornis verwant aan het autistisch spectrum, dropouts, thuiszitters, langdurig zieken of hoogbegaafden. Wij werken aan executieve vaardigheden en sociaal emotionele doelen en zelfredzaamheid. Dit doen wij samen met het netwerk van de cliënt en we stellen doelen op korte termijn en lange termijn. Onze hulp geeft rust aan de cliënt en ook aan de gezinssituatie, omdat wij ouders/verzorgers ontlasten. Onze inzet levert vaak op dat andere hulp weg kan vallen. Kinderen en jongeren hervinden hun zelfvertrouwen, doorbreken blokkades en doordat wij op maat begeleiding bieden worden er mooie resultaten geboekt. 

Zorgbegeleiding ZBL begeleidt ook cliënten die belemmeringen ervaren met betrekking tot hun gedrag in relatie tot hun omgeving. Vraagstukken rondom dagelijks terugkerende problematiek op het gebied van overzicht krijgen en planning, activeren, motiveren en stimuleren. De zorg van Zorgbegeleiding ZBL wordt bekostigd vanuit ZIN (zorg in natura) en pgb. Elk kind begeleiden wij individueel, immers elk kind volgt een eigen uniek traject. Waar wij onze zorgbegeleiding geven hangt af van de situatie van de cliënt. Dit kan thuis, op school en ook bij ons op locatie zijn. Wij zijn SKJ-geregistreerd. En gecontrateerd in de regio's IJsselland, West-Friesland, Noord-Veluwe en Zeewolde, Dronten en Lelystad. En in Almere zijn wij onderaannemer van Kompass. Ook leveren wij vanuit pgb en vragen scholen trajecten bij ons aan. 

Zorgbegeleiding ZBL ontlast het netwerk van de cliënt, denk aan school en/of instanties en het gezin. Wij bieden korte en vaker lange trajecten aan. Wij richten ons niet alleen op het kind maar ook op zijn omgeving, ondersteunen ook thuis. Wij werken samen met andere zorgpartners uit ons netwerk, denk aan orthopedagogen, psychologen en huisartsen. Onze zorgbegeleiding is gericht op realistische groei van het kind binnen het lerend en persoonlijk vermogen. 

ZBL; wat kan je verwachten?

Wat kan je verwachten van de inzet van ZBL? Onze inzet is er op gericht om de client verder te brengen en de problematiek door onze ondersteuning in goede banen te leiden. Onze inzet levert rust, structuur en regelmaat op en ontlast het gezin. Wij houden nauw contact met het netwerk en de betrokken instanties (denk aan scholen, psychologen, GGD of GGZ) en sturen bij waar nodig. Door onze kennis van zorg én onderwijs weten wij heel goed te schakelen en ook wat er nodig is om vooruitgang te bewerkstelligen op het vlak van executieve vaardigheden, zelfbeeld, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Onze inzet werkt echt!

Lees meer

De Trajecten

Clienten vanaf zes jaar kunnen bij ons begeleiding volgen. Al onze trajecten zijn gericht op vooruitgang, herstel waar mogelijk en groei richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij werken in samenwerking met het gezin, school, overige betrokken instanties, psychologen, GGZ, GGD, de gemeenten (Jeugd en Gezinsteams). Waarbij wij in al onze trajecten ervoor gaan om onze werkwijze te borgen. Onze trajecten zijn dusdanig op maat dat het traject per client gestoeld is de individueel gestelde doelen. 

Lees meer

Ons Team

Ons team bestaat uit professionals die ervaring hebben in de zorg en in het onderwijs én veel kennis hebben van de huidige zorgvragen, problematieken en wij hebben een groot netwerk. Wij laten ons voortdurend bijscholen en zijn een open, gedreven en lerend team. 

Lees meer

Direct contact opnemen?

Naar pagina