• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Welkom bij onze zorgbegeleiding!

Zorgbegeleiding ZBL biedt ambulante specialistische opvoedhulp en individuele begeleiding aan haar cliënten. Onze zorgbegeleiding helpt jongeren en kinderen die vastlopen écht verder op weg. De cliënten van Zorgbegeleiding ZBL hebben ondersteuning nodig bij het uitvoeren van hun taken. Denk aan kinderen of jongeren met een gedragsstoornis verwant aan het autistisch spectrum, dropouts, thuiszitters, langdurig zieken of hoogbegaafden. Wij werken aan executieve vaardigheden en sociaal emotionele doelen en zelfredzaamheid. Dit doen wij samen met het netwerk van de cliënt en we stellen doelen op korte termijn en lange termijn. Onze hulp geeft rust aan de cliënt en ook aan de gezinssituatie, omdat wij ouders/verzorgers ontlasten. Onze inzet levert vaak op dat andere hulp weg kan vallen. Kinderen en jongeren hervinden hun zelfvertrouwen, doorbreken blokkades en doordat wij op maat begeleiding bieden worden er mooie resultaten geboekt. 

Zorgbegeleiding ZBL begeleidt ook cliënten die belemmeringen ervaren met betrekking tot hun gedrag in relatie tot hun omgeving. Vraagstukken rondom dagelijks terugkerende problematiek op het gebied van overzicht krijgen en planning, activeren, motiveren en stimuleren. De zorg van Zorgbegeleiding ZBL wordt bekostigd vanuit ZIN (zorg in natura) en pgb. Elk kind begeleiden wij individueel, immers elk kind volgt een eigen uniek traject. Waar wij onze zorgbegeleiding geven hangt af van de situatie van de cliënt. Dit kan thuis, op school en ook bij ons op locatie zijn. Wij zijn SKJ-geregistreerd.

Zorgbegeleiding ZBL ontlast het netwerk van de cliënt, denk aan school en/of instanties en het gezin. Wij bieden korte en vaker lange trajecten aan. Wij richten ons niet alleen op het kind maar ook op zijn omgeving, ondersteunen ook thuis. Wij werken samen met andere zorgpartners uit ons netwerk, denk aan orthopedagogen, psychologen en huisartsen. Onze zorgbegeleiding is gericht op realistische groei van het kind binnen het lerend en persoonlijk vermogen. 

Wat biedt ZBL

Zorgbegeleiding ZBL geeft leerlingen ondersteuning wanneer zij zelf niet aan het werk kunnen gaan doordat er een onderliggende behoefte is. Wij bieden inzicht in het eigen lerend vermogen en activeren, stimuleren en motiveren leerlingen. 

Lees meer

Wanneer starten?

Zodra een beschikking afgegeven is in de vorm van pgb of ZIN (zorg in natura) kan de zorg bij ons starten. Jeugd en Gezinsteams zijn leidend in hoeveel uur en voor welk traject wij mogen ondersteunen. Wij bieden zowel korte als lang trajecten.


Lees meer

Ons Team

Ons team bestaat uit professionals die ervaring hebben in de zorg en in het onderwijs én veel kennis hebben van de huidige zorgvragen.

Lees meer

Direct contact opnemen?

Naar pagina